Dhanyawad Ke Saath Stuti Gaoonga

Chorus:

Dhanyawad ke saath stuti gaoonga

Hey yeeshu mere Khuda

Upkaar tere hain beshumaar

Koti koti stuti dhanyawad

 

Verse 1:

Yogyata se badke diya hai

Apni daya se tune mujhe

Mangne se zyaada mila mujhe

Aabhaari hun prabhu mai

 

Verse 2:

Tu hai sacha zinda khuda

Tujh par hi bharosa mera

Seva poori karke paoon inaam

Prabhu aisa do vardaan

comments