Yahowah Charwaha Mera

Yahowah charwaha mera
Koi ghati mujhe nahi hei
Hari charaiyon me mujhe
sneh se chalata wah hei

Mrithyu ke andhakar se
me jo jaata tha
Prabhu Yeeshu karuna se
tasalli mujhe di hei
Yahowa charwaha...

Shatruo ke samne
mez ko bichata hei
Prabhu ne jo tyar ki,
man mera magan hei,
Yahowa charwaha...

Sir par wah tel mala hei,
abhishek mujhe kiya hei
Dil mera bhar gaya hei,
aur umad bhi raha hei,
Yahowa charwaha...

Sarwada Prabhu ghar me,
karunga niwas jo me
Karuna bhalai bhi uski,
anandit mujhe karti hei,
Yahowa charwaha...

comments